Kisah Seorang Lelaki yang Sakit Perut

HAYATUSH SHAHABAH – Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadits dari Abi Said Al Khudri r.a., katanya: Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, “Saudaraku sedang sakit perut.”

Nabi saw.  bersabda, “Minumkanlah madu.”

Lalu dia pergi kemudian meminumkannya madu, kemudian datang lagi seraya berkata, “Wahai Rasulullah..! Aku telah minumkan madu, tetapi malah tambah sakit.”

Nabi saw. bersabda, “Pergilah minumkanlah lagi madu..!”

Lalu dia pergi dan meminumkannya madu, kemudian dia datang lagi seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Dia tambah sakit.”

Lalu Rasulullah saw. bersabda, “Maha benar Allah dan perut saudaramu telah berbohong, pergilah, lalu minumkanlah dia madu.”

Lalu dia pergi meminumkannya madu, kemudian sembuh.

Sebagaimana di dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir juz 2 halaman 575.

Dikutip dari Kitab Hayatush Shahabah Jilid 3 hal. 11, Penerbit Pustaka Ramadhan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *